Клинична Лаборатория


Сектор Клинична лаборатория в Ибни Сина - Медицински център Варна е оборудван с модерна апаратура, която отговаря на всички изисквания за качество, прецизност и точност, и консумативи с най-високо качество.

Автоматизираните аналитични системи са свързани със съвременен софтуер, който съхранява и защитава резултатите на пациентите. Измерваните параметри са подлагани на ежедневен вътрелабораторен контрол. Клиничната лаборатория участва във всички системи за външен лабораторен контрол и винаги има отлични резултати за всички контролирани параметри.

В клиничната лаборатория се изработват всички видове клинчни изследвания на кръв, урина и други /кръвна картина, липиден профил, чернодробни изследвания, изследвания за бъбречната функция, туморни маркери, хормони, имунология, коагулационен статус и др./