д-р Емил Иванов Петков – Образна Диагностика

Образна Диагностика
Телефон за връзка:0888 609 874

- д-р Петков има 33 години стаж в областта на образната диагностика, от които 7 години в Окръжна болница, гр. Търговище и 26 години в МБАЛ "Св. Анна" - Варна;

- специализира в областта на аномалиите на отделителната система, тумори на костите, ултразвукова диагностика на повърхностни структури;

- от 18 години се занимава с ангиографска и интервенционална диагностика;

Има клинични интереси в диагностиката на белодробните заболявания - флуоресцентна фибробронхоскопия.