Проф. Д-р Георги Узунов – Образна Диагностика

Образна Диагностика
Телефон за връзка: 0888 088 072

През 1966 г. завършва Висш медицински институт в Пловдив. От 1969 г. работи в катедрата по рентгенология на ВМУ - Варна и успешно защитава две дисертации.
От 1984 г. е доцент в катедрата по рентгенология на МУ - Варна, а от 1992 г. е професор;
От 1987 - 2005 г. работи като специалист по образна диагностика в Кувейт.
Има научни интереси и практика в сферата на интервенционалната рентгенология и ангиологията. Работи всички методи на образната диагностика - ехография, компютърна томография, магнитен резонанс, ПЕТ-скенер.