д-р Елис Исмаил – Акушер – Гинеколог

Акушер-Гинеколог
Телефон за връзка: 0897 836 642

През 2008г. Д-р Елис Исмаил завършва медицина в Медицински университет гр.Варна. Започва работа като лекар в ЦСМП – гр.Варна, от 2009-2011г. на длъжност лекар в Спешно отделение на МБАЛ"Св.Анна-Варна".
От февруари 2011г. до момента работи като акушер-гинеколог в Клиника„Гинекология" на МБАЛ"Св.Анна-Варна".
От септември 2011г. редовен асистент към Катедра "Aкушерство и гинекология".
През 2013г. защитава дисертационен труд на тема: „Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка IB1 стадий" и придобива образователна и научна степен „ДОКТОР".
През 2015г. завършва втора магистратура „здравен мениджмънт".
Oт септември 2015г. – гл.асистент в Катедра „Здравни грижи"- филиал гр.Шумен.
Научните й интереси са в областта на онкогинекологията, оперативната гинекология и минимално инвазивната хирургия, откриване и лечение на предракови и ракови заболявания на женските полови органи. Участва активно в множество форуми в България и чужбина.
Провела е специализации в областта на онкогинекологията в Македония и Германия.
Има серификати за ендоскопска хирургия, хистероскопия , ехография и колпоскопия.